Leegstand kost burger fors geld

13 juli 2014

Van de gemeentelijke gebouwen staat op dit moment om en nabij de 10% leeg. Dit komt ondermeer door de crisis met bijbehoorde bezuinigingen maar ook door gemeentelijke fusies en schoolsluitingen. Daarnaast komt door nieuwe bezuinigingsrondes en de sluiten van veel zorginstellingen nog meer bezit leeg te staan. Deze leegstand kost veel geld in de vorm van stijgende onderhoudskosten. 

Prevenda kan zorg dragen voor een sociale invulling van veel van dit leegstaand vastgoed. Neem contact met ons op voor een maatwerkoplossing om leegstaand gemeentelijk vastgoed goed en degelijk te beheren.