De hospita is weer terug van weggeweest

17 augustus 2012

Wat als de maand langer duurt dan het inkomen. Dan is het tijd voor extra inkomsten. Dit kan door het verhuren van een kamer. Mits het goed geregeld is, dan is dit een prima manier van bijverdienen.

Een hospita of hospes is iemand die één of meerdere kamers in zijn of haar eigen woning aanbiedt om te huren.

Met name in studentensteden waar een groot tekort is aan studentenkamers of fatsoenlijke woonruimte is er een grote behoefte aan deze manier van wonen.

Vergunning

Voor het verhuren van een kamer is in je woning is geen aparte vergunning nodig. Dit is wel het geval bij professionele kamerverhuur. 

Wie een huurhuis heeft, dient wel toestemming te vragen aan de woningcorporatie. Deze verbieden in de standaardcontracten elke vorm van onderverhuur. Zij gaan dan ook zelden akkoord. Indien zij akkoord gaan, dan gebeurd dit vaak slechts onder zeer strenge voorwaarden. 

Huurbescherming

De eerste 9 maanden kan een hospita zonder enige opgaaf van reden het huurcontract beëindigen, mits de overeengekomen opzegtermijn in acht is genomen. Na 9 maanden heeft een huurder recht op huurbescherming.  

Huurprijs

Net als woningen wordt de kamerhuurprijs vastgesteld op basis van een puntentelling. Dit houdt in dat hoe meer punten, hoe hoger de kamerhuurprijs bedraagt. 

Problemen

Om problemen te voorkomen is het van belang om vooraf goede afspraken te maken over het gedrag in en rond het huis. Denk hierbij aan logees, tot hoe laat er muziek mag worden gemaakt en over het schoonhouden van de gehuurde kamer etc. 

Ook heeft de verhuurder officieel geen toegang tot de verhuurde ruimte.

Prevenda

Wilt u als hospita een kamer verhuren, en wilt u hierbij advies, hulp en begeleiding. Neem dan contact met ons op. 

Prevenda helpt bij het selecteren van een huurder, het opstellen van de contracten en het vastleggen van gemaakte afspraken.