Tijdelijke verhuur ABN AMRO

19 augustus 2014

De tijdelijke verhuur van woningen met ABN AMRO hypotheken nu ook mogelijk via Prevenda.

Een verhuurde woning is, met dien verstande dat huurder huurbescherming geniet, lastig verkoopbaar en het heeft daardoor een aanzienlijk lagere waarde. Om huurder geen aanspraak te kunnen laten maken op huurbescherming kan de woning verhuurt worden op basis van de Leegstandwet. De eigenaar dient dan wel aan een aantal voorwaarden te voldoen. Prevenda controleert, screent, vraagt de benodigde vergunning aan en bewaakt de termijnen. Daarnaast ontzorgt Prevenda de eigenaar door bijvoorbeeld het uit voeren van huurincasso, pandcontrole en 24u nooddienst bij calamiteiten. De verhuur van woningen is een specialisme en voor veel eigenaren iets waar ze weinig tot geen kennis van hebben. Hierdoor kan de verhuur op een (financiële) teleurstelling uitlopen, aldus Drs. Angelo van Schaijk van Prevenda. Wij proberen de risico’s zoveel mogelijk in te schatten en af te bakenen en ontzorgen de eigenaar zo veel als mogelijk. Dit geeft rust voor een kostbaar bezit.

Door de verhuur blijft de woning bewoond en is daardoor beter verkoopbaar. Daarnaast genereert de woning gedurende het verkooptraject huurinkomsten.

Om de tijdelijke verhuur mogelijk te maken, werkt ABN AMRO bank samen met Prevenda. Prevenda brengt huurders en verhuurders met elkaar in contact met als doel te koop staande woningen tijdelijk te verhuren op grond van de Leegstandswet. Prevenda werkt reeds voor diverse andere geldverstrekkers waaronder SNS, Reaal & BLG, CMIS - Adaxio, NIBC en ING.

Prevenda richt zich naast verhuurbemiddeling op (leegstands)beheer en de verkoop van woningen. Desgewenst kunnen deze diensten gecombineerd worden aangeboden.


© Prevenda. All Rights Reserved.

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen, vul dan onderstaand formulier in.Het gekozen bestand dient een .doc, .pdf, .jpg of .docx
bestand te zijn en het dient kleiner dan 2.5 MB te zijn.