Gevaren van leegstand in de winter

20 oktober 2012

MAAK UW LEEGSTAANDE WONINGEN WINTERKLAAR

NU VOOR SLECHTS € 195,- EX. BTW. PER WONING

Met het mooie weer van afgelopen dagen sta je vaak nog niet stil bij de gevaren van leegstand die in de snel naderende winterperiode in het verschiet heeft. Wij zien het als primaire taak van ons als actief leegstandsbeheerder u hiervoor te behoeden. 

Naast de gebruikelijke leegstandsrisico's lopen leegstaande panden en objecten in de winterperiode extra risico. Bij matige tot strenge vorst kan grote schade ontstaan. 

Vaak wordt gedacht dat het vorstvrij stoken van een object voldoende bescherming biedt bij de leegstaande objecten. Toch is dit een misverstand. Wanneer de verwarmingsketels en CV installaties lange tijd nauwelijks in gebruik zijn geweest dan het bij een plotselinge langdurige warmtevraag leiden tot uitval van de installatie. 

Dit kan tot gevolg hebben dat leidingen bevriezen, en kapot springen. Als vervolgens de temperatuur weer stijgt en de leidingen ontdooien, dan kunnen lekkage ontstaan die ongemerkt kunnen leiden tot ernstige waterschade. 

Prevenda kan middels actief leegstandsbeheer kosteloos een tijdelijke bewoner plaatsen in het object. De tijdelijke bewoner houdt continu een oogje in het zeil, en zorgt ervoor dat bij calamiteiten tijdig ingegrepen wordt.

Indien u geen tijdelijke bewoner in uw object wilt dan kunnen wij uw woning winterklaar maken zodat de risico's van bevriezing geweken zijn. 

  • Afpersen waterleiding vanaf de watermeter
  • Afpersen leidingen van de CV installatie
  • Dakgoten controleren en reinigen
  • Plaatsen vochtvreters
  • Tegengaan bevriezing toiletpotten en chiffons

De bovengenoemde zaken maken integraal onderdeel uit van ons Visueel Object beheer pakket. Wij kunnen deze dienstverlening aanbieden vanaf € 195,- ex. btw. per woning.

Zorg ervoor dat u er deze winter klaar voor bent. Uw bezit is onze zorg !

Lekkage