Missie

Prevenda streeft ernaar een middelgrote internationale organisatie voor leegstandsbeheer en particuliere verhuurbemiddeling te zijn met vele loyale opdrachtgevers. Uiterst tevreden opdrachtgevers die ons prijzen vanwege onze professionaliteit, resultaten, bovengemiddelde inzet en oprechte betrokkenheid, waarbij zij als ambassadeur fungeren voor verdere uitbouw van onze dienstverlening.

Prevenda werkt vanuit de volle overtuiging dat geboden oplossingen zullen bijdragen aan doelstellingen van onze opdrachtgevers.