Voorwaarden inschrijvingen

 • De algemene voorwaarden van Prevenda zijn in alle gevallen leidend;
 • Alleen volledige- en correct ingevulde inschrijf-formulieren worden in behandeling genomen;
 • Een creditcheck maakt deel uit van de selectie voor Nederlandse kandidaten;
 • Belgische kandidaten worden alleen geplaatst indien zij een bewijs van goed gedrag en zeden kunnen overleggen;
 • Een negatieve creditcheck leidt direct tot uitsluiting van plaatsing in een object;
 • Tevens worden geen bezetting ter bede contracten aangeboden aan personen die geen blanco strafregister hebben;
 • Prevenda behoud zich het recht voor om een inschrijving zonder opgaaf van reden te weigeren;
 • Een betaling verplicht Prevenda niet om een overeenkomst tot het gebruik van een object aan te gaan; 
 • Betaling wordt nimmer gerestitueerd;
 • De inschrijving is geldig voor de duur van 1 jaar, vanaf het moment dat de betaling door Prevenda ontvangen is;
 • Indien je ingeschreven staat en je gegevens wijzigen dan dien je hiervan zelf melding te maken middels invullen van het contactformulier op de website van Prevenda;
 • Het is niet toegestaan om namens een andere persoon in te schrijven;
 • Aan de inschrijving kunnen geen rechten ontleent worden;
 • Op alle betrekkingen is Nederlands recht van toepassing;
 • De bevoegde rechtbank, is de rechtbank van 's-Hertogenbosch;