Reglement

Bruikleen en Tijdelijk verhuur

 • GAS-LICHT-WATER: direct nadat u de sleutel van het aan u gegeven bruikleenobject in ontvangst heeft genomen dient u contact op te nemen met een water- en energieleverancier en u dient zich daar aan te melden.
 • HUISVUIL: u dient zo vaak als mogelijk uw huisvuil aan te bieden bij de vuilophaaldienst. Vraag naar de ophaal dagen bij de Gemeente). Los zwervend vuil, lege flessen en al het overige vuil dient u direct weg te brengen. Voorkom op deze manier ongedierte
 • SCHOONMAAKROOSTER: zorg er ten alle tijden voor dat het aan u in bruikleen gegeven object schoon, opgeruimd en hygiënisch is. Dit geldt tevens voor eventueel omliggende terrein. Indien er meerdere Prevenda bruikleenbewoners in het object verblijven dan dient u onderling een schoonmaakrooster op te stellen voor pand + ( indien aanwezig) omliggende terrein.
 • BEZICHTIGINGEN: het object kan bezichtigd worden door eventuele geïnteresseerde partijen. Dit zal zoveel mogelijk vooraf aan u gecommuniceerd worden. Zorg er ten alle tijden voor dat het object verzorgd, opgeruimd en hygiënisch is. Prive zaken dienen door u opgeborgen te zijn. 
 • INSPECTIES: alle objecten worden door Prevenda iedere 2 weken geïnspecteerd. Zorg er voor dat het object er verzorgd en opgeruimd uitziet. Prevenda geeft slechts 1 waarschuwing wanneer het pand er niet naar behoren uitziet. Een tweede waarschuwing betekent ontbinding van de bruileenovereenkomst.
 • HUISDIEREN: huisdieren zijn NIET toegestaan. Wanneer tijdens controles blijkt dat er huisdieren aanwezig zijn wordt per direct de Bruikleenovereenkomst beëindigd.
 • BRAND-PREVENTIE: Het verstrekte document inzake brand-preventie dient op een centrale plaats in het object opgehangen te worden. Tevens dienen de artikelen uit het brandpreventiepakket, welke aangeschaft is bij het aangaan van de bruikleenovereenkomst op een makkelijk te bereiken plaats, vrij van obstakels geplaatst worden. 
 • FIETSEN: Fietsen dienen ten alle tijden buiten het object gestald te worden en mogen nooit binnen of tegen het object geplaatst worden. 
 • OVERLAST: het creëren van overlast in welke vorm dan ook is ten strengste verboden. Zowel medebewoners als omwonenden mogen geen last hebben van u als Prevenda bruikleen bewoner.
 • FEESTEN: Het is ten strengste verboden om feesten te geven, dit leidt tot onmiddellijke ontbinding van de bruikleenovereenkomst. Tevens is het niet toegestaan om met meer dan 6 personen tegelijkertijd aanwezig te zijn in het aan u in bruikleen gegeven object. 
 • AFWEZIGHEID: Wanneer u langer dan 3 dagen onafgebroken niet aanwezig kunt zijn in het aan u in bruikleen gegeven object dan dient u hier vooraf aan Prevenda toestemming te vragen. 
 • SCHADE-STORING: Indien er schade of storing optreed dan dient u dit direct te melden bij Prevenda. 
 • INBRAAK-PREVENTIE: In verband met inbraak en/of kraak dienen ramen en deuren op de begane grond ten alle tijden gesloten te blijven. Bij inbraak dient u direct de politie in te schakelen (België: 101; Nederland: 0900-8844).
 • ENERGIE-VERBRUIK: Ga zuinig om met energie. Laat lichten niet onnodig branden, draai de thermostaat of kachel laag bij afwezigheid en let op het waterverbruik.
 • EINDOPLEVERING: U dient persoonlijk het object bij de eindoplevering leeg en bezemschoon aan Prevenda op te leveren. Grofvuil dient door u zelf weggebracht of afgevoerd te zijn. Een door Prevenda geplaste portable douchecabine dient bij eindoplevering volledig schoon en ontkalkt te zijn. In alle gevallen geldt, dat wanneer dit niet is gebeurd, wij de borg inhouden.
 • INCASSO: Prevenda incasseert de bemiddelingsvergoeding automatisch van uw rekening. Zorg echter dat u ook zelf de betalingen aan Prevenda bijhoudt. Indien Prevenda een termijn niet af heeft kunnen schrijven (door tijdelijk ontoereikend saldo) dan dient u dit bedrag zelf over te maken op de rekening van Prevenda (ovv uw adres). Betalingsachterstanden kunnen leiden tot opzegging van de bruikleenovereenkomst.
 • OPMERKINGEN-VRAGEN-KLACHTEN: Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft dan kunt u deze kenbaar maken via e-mail op info@prevenda.eu