Risico van leegstand

Vroeg of laat krijgt elk object te maken met tijdelijke leegstand. Dit gebeurd na beëindiging van de huurovereenkomst in afwachting tot de volgende huurder. Je zou denken dat leegstaande gebouwen theoretisch minder kans op schade hebben dan gebouwen die volop in gebruik zijn. Het tegenovergestelde is echter het geval. Hieronder een aantal leegstandsrisico's

Kraken

Hoewel kraken bij wet verboden is, komt het nog steeds voor. Tevens moet er altijd een gang naar de rechter gemaakt worden om een kraakpand te ontruimen. Gekraakte panden worden zowel van binnen als van buiten compleet gestript waardoor de schadepost flink in de papieren gaat lopen.  

Vernieling - Vandalisme

Leegstaande en verlaten panden vallen heel snel ten prooi aan vandalen. Nadat de eerste ruit aan diggelen gaat volgen er snel meer, tot er geen ramen meer inzitten. Vaak worden de ramen dichtgetimmerd en verschijnt de graffiti op de muren. 

gebroken ruit

Inbraak

Leegstaande panden nodigen uit tot inbraak. Inbrekers kijken of er nog wat te halen valt. Met name koperen leidingen, lood en bedrading moet het al snel ontgelden. Dit kan al snel tot een hoge kostenpost leiden. Het stelen van de koperen leidingen leidt niet zelden tot een enorme waterschade.

Daarnaast is alles wat enige waarde vertegenwoordigd in trek bij  het dievengilde zoals granieten vensterbanken, maar ook sanitair e.d.

Inbreker

Weerschade

Met de strenge winters in het achterhoofd is het zaak te zorgen dat het gehele pand vorstvrij blijft. Mocht de verwarming het om een of andere reden begeven dan krijgt de vorst vrijspel waardoor leidingen kunnen bevriezen. Wanneer de temperaturen vervolgens weer beginnen te stijgen en het water in de leidingen weer ontdooit kan dit lekkages tot gevolg hebben. Naast de schade aan uw eigen pand kunnen naastgelegen panden tevens aanzienlijke schade oplopen waarvoor u aansprakelijk bent.

Lekkage

Ook kunnen onopgemerkte lekkages in een pand dat leeg staat tot grote schade leiden van de plafonds, vloeren, wanden en stucwerk. Dit kan bij langere tijd van onopmerkzaamheid vervolgens leiden tot schimmelvorming en rotten van balken. 

Afvaltoerisme - Sluikstort

De lege containers worden bij leegstaanden panden snel gevuld. Met als gevolg dat er al snel afval naast de containers wordt geplaatst. Dit stapelt zich op wat leidt tot kosten voor de eigenaar. 

afvalzakken

Leefbaarheid omgeving

Leegstand gaat vaak hand-in-hand met verwaarlozing van het vastgoed object. Schilderwerk wordt vaak achterwegen gelaten en onkruid gaat welig tieren. Denk daarbij aan eerder genoemde zaken als ingegooide ruiten of dichtgetimmerde ramen, afvaldumpen, grafitti etc. dan leiden leegstaande panden tot een gevoel van sociale onveiligheid, en hebben een directe negatieve impact op de leefomgeving van omwonenden. 

Verkrotting

Economische Schade

Afgezien van de directe financiële risico's zijn de indirecte financiële risico's van leegstand evident. De verkoopbaarheid of verhuurbaarheid van vastgoed daalt bij leegstaande en verwaarloosde panden. Dit kan zelfs tot gevolg hebben dat de objecten onverkoopbaar of onverhuurbaar worden.