Sinds korte tijd is er een mogelijkheid een huurcontract op te maken voor maximaal 2 jaar, waarbij de huurder geen huurbescherming opbouwt.

Heeft u een woning gekocht als rendabel beleggingsalternatief voor de huidige lage spaarrente? Dan kunt u de woning niet verhuren in het kader van de leegstandwet. Indien u de nieuwe huurder een tijdelijke huurovereenkomst aan wilt bieden zonder dat er huurbescherming optreedt is het mogelijk om op reguliere wijze deze toch tijdelijk te verhuren.  

  • De huurovereenkomst voor bepaalde tijd voor maximaal 2 jaar is nieuw. Deze mogelijkheid is sinds 1 juli 2016 in de wet opgenomen en is bedoeld voor de situatie dat de huurder na afloop van de overeengekomen bepaalde tijd daadwerkelijk vertrekt. De huurder heeft bij dit model geen huurbescherming. Hij moet dus vertrekken na afloop van het contract (mits de verhuurder hem een schriftelijke mededeling heeft gestuurd over de einddatum; zie hierna onder 27).
  • Deze huurovereenkomst is mogelijk voor een periode van maximaal 2 jaar. Een kortere periode mag dus ook. Een langere periode niet.
  • De wet bepaalt dat als de huurovereenkomst is afgesloten voor 1 juli 2016 het oude wettelijke regime (met dus wel volledige huurbescherming voor de huurder) van toepassing is. Dit is zelfs zo als de huurovereenkomst ingaat op of na 1 juli 2016. Wij adviseren daarom dit contract te dateren én daadwerkelijk pas te ondertekenen op of na 1 juli 2016, ook als het contract ingaat op 1 juli 2016.
  • Verlenging van de huurovereenkomst met een bepaalde termijn is niet mogelijk. Gebeurt dat toch, dan verandert de huurovereenkomst volgens de wet automatisch in een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd. Voorbeeld: als een huurovereenkomst voor 1 jaar is overeengekomen en die wordt daarna met nogmaals een jaar verlengd, dan verandert de huurovereenkomst volgens de wet vanaf de verlenging automatisch in een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd, waarbij de huurder volledige huurbescherming heeft.
  • De huur eindigt na de afgesproken termijn automatisch. Dat wil zeggen dat opzegging van de huur door de verhuurder niet nodig is. Wel moet de verhuurder tijdig een schriftelijke mededeling sturen naar de huurder, waarin de overeengekomen einddatum van het contract aan de huurder wordt meegedeeld. Deze mededeling houdt niet meer in dan de volgende tekst: ‘Bij dezen delen wij u mee dat de huurovereenkomst voor de woning gelegen aan de …. te ….. , die u huurt van ……. , eindigt op …………… ‘. U kunt er nog onderwerpen aan toevoegen, zoals dat u afspraken wenst te maken over de oplevering door de huurder en de inlevering van de sleutels. Deze mededeling mag niet eerder gestuurd worden dan 3 maanden voor de einddatum en niet later dan 1 maand voor de einddatum. Het verdient aanbeveling deze schriftelijke mededeling per aangetekende post te versturen (eventueel ook per e-mail en gewone post). Deze schriftelijke mededeling is erg belangrijk. Vergeet de verhuurder die tijdig te sturen, dan verandert de huurovereenkomst volgens de wet automatisch in een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd, waarbij de huurder volledige huurbescherming heeft.
  • Het is bij dit model niet toegestaan een minimale initiële huurperiode af te spreken, gedurende welke de huurder de huur niet kan opzeggen. De huurder heeft bij dit model dus het wettelijke rechte om de huur op te zeggen wanneer hij wil. Hij moet daarbij een opzegtermijn in acht nemen van 1 kalendermaand. Dit is een nadeel ten opzichte van de huurovereenkomst voor onbepaalde tijd, waarbij er wel een minimale initiële huurperiode mag worden afgesproken.

Wilt u meer lezen over tijdelijke huurcontracten, klik dan op onderstaande link met informatie beschikbaar gesteld door de Rijksoverheid. Uiteraard kunt u altijd contact op nemen met het kantoor van Prevenda welke tijdens kantooruren bereikbaar is op telefoonnummer 088-06.06.600.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/tijdelijk-huren/inhoud/meer-ruimte-voor-tijdelijke-huurcontracten

Verhuur van jouw beleggingspand

Prevenda heeft ruime ervaring met het verhuren voor zowel grotere als kleinere beleggers die totaal ontzorgt willen worden. Zo zoeken wij voor u een huurder. Deze wordt volgens strenge selectiecriteria gescreend. Wij zorgen voor de incheck en uitcheck, de maandelijkse incasso en doofstorting van de huurpenningen, de jaarlijkse huurverhoging, Periodieke inspecteren wij het pand en hebben een calamiteitendienst. Kortom totale ontzorging. Het gekozen bestand dient een .doc, .pdf, .jpg of .docx
bestand te zijn en het dient kleiner dan 2.5 MB te zijn.