Huren

Bent u op zoek naar een huurwoning? Prevenda helpt u bij het vinden van de juiste huurwoning!

Prevenda hanteert het onderstaande stappenplan vanaf inschrijving tot de sleuteloverdracht. 

STAP 1: inschrijven

Via onze website kunt u zich gemakkelijk inschrijven, deze registratie kost eenmalig slechts € 10,-. Door middel van deze inschrijving krijgt u altijd de eerste gelegeheid om te reageren op ons aanbod. Indien men zich heeft ingeschreven heeft men dus altijd voorrang op nieuw aanbod ten opzichte van diegene die zich na plaatsing nieuw aanbod inschrijven.

STAP 2: geschikte huurwoning gevonden

Wanneer u zich heeft ingeschreven, kunt u reageren op een door ons aangeboden huurwoning en een bezichtiging aanvragen.

STAP 3: De bezichtiging

Indien u een geschikte huurwoning heeft gevonden, ontvangt u van ons een e-mail met uitleg over huren in het kader van de leegstandwet en een kort vragenlijstje. Na de ontvangst van uw antwoorden, kunt u een bezichtiging aanvragen. Bij deze bezichtiging is of een adviseur van Prevenda aanwezig of de eigenaar van de woning. 

STAP 4: Interesse en nu?

Indien u de woning graag wilt gaan huren vragen wij de onderstaande gegevens bij u op:

  • loonstrookjes van iedere huurder
  • werkgeversverklaring van ieder huurder
  • kopie legitimatiebewijs(zen)
  • kopie bankafschriften van de laatste 2 salarisstortingen
  • een zelfstandig ondernemer dient een recent uittreksel KvK aan te leveren en zijn jaarcijfers

Prevenda behoudt zich het recht voor een creditcheck uit te voeren en kan op basis van de uitkomst een huurder afwijzen. 

Als inkomensnorm hanteren wij de norm dat 30% van het gezamenlijk inkomen als huurlasten besteed mag worden (Nibud richtlijn).

STAP 5: Gefeliciteerd!

De verhuurder is akkoord en er wordt een afspraak gemaakt voor de sleuteloverdracht! De huurovereenkomst ligt klaar voor ondertekening. Deze wordt stap voor stap met u doorgenomen en hierna kunt u de huurovereenkomst ondertekenen. U dient daarnaast een betaling te doen van de eerste maand huur, de waarborgsom en de administratie- en contractskosten (€ 250,-). Wij zullen er voor zorgen dat de huurovereenkomst, de borg en de eerste maand huur bij de verhuurder terecht komen. Wij wensen u veel woonplezier in uw nieuwe huurwoning!

STAP 6. Opzegging

Indien u een woning huurt in het kader van de leegstandwet is de minimale huurperiode 6 maanden. Opzegging ( per volle kalendermaand )dient per aangetekende brief voor de 1e van de maand bij ons binnen te zijn. Na ontvangst van uw opzegging zal er een afspraak worden gemaakt voor de uitcheck. Na een correcte uitcheck zal de borg na 2 maanden aan u worden geretourneerd.