HUISREGELS - REGLEMENT PREVENDA

BRUIKLEEN – BEZETTING TER BEDE

Welkom bij Prevenda. We hopen dat de nieuwe ruimte bijdraagt aan de realisatie van jouw ambities. In de overeenkomst die wij met elkaar gesloten hebben staan de rechten en plichten van zowel jou als van Prevenda beschreven. Hieronder volgen een aantal huisregels en praktische tips voor een plezierige samenwerking en een verantwoord gebruik van de ruimte.

 • Draag actief bij aan een representatieve uitstraling van het pand. Dit doe je door de entree opgeruimd en schoon te houden, ongeadresseerde post te verwijderen en overige post uit het zicht te bewaren. 
 • BEZICHTIGINGEN: het object kan bezichtigd worden door eventuele geïnteresseerde partijen. Dit zal zoveel mogelijk vooraf aan u gecommuniceerd worden. Zorg er te allen tijde voor dat het object verzorgd, opgeruimd en hygiënisch is. Privé zaken dienen door u opgeborgen te zijn. 
 • INSPECTIES: alle objecten worden door Prevenda iedere 2 weken geïnspecteerd. Zorg er voor dat het object er verzorgt en opgeruimd uitziet. Prevenda geeft slechts 1 waarschuwing wanneer het pand er niet naar behoren uitziet. Een tweede waarschuwing betekent ontbinding van de bruikleenovereenkomst.
 • SCHOONMAAKROOSTER: zorg er te allen tijde voor dat het aan jou in bruikleen gegeven object schoon, opgeruimd en hygiënisch is. Dit geldt tevens voor eventueel omliggend terrein. Indien er meerdere Prevenda bruikleenbewoners in het object verblijven dan dien je onderling een schoonmaakrooster op te stellen voor pand + ( indien aanwezig) omliggende terrein.
 • Voer vuilnis direct en op correcte wijze af.
 • Het is niet toegestaan om zonder overleg met Prevenda aanpassingen in de ruimte aan te brengen (bijv. schilderen, boren, tussenwand plaatsen).
 • Het is niet toegestaan om zonder overleg met Prevenda eigen logo’s of reclame-uitingen aan te brengen aan de buitenzijde van het pand.
 • Roken in de ruimte(s) is niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan om zonder overleg met Prevenda andere dan de contractueel vastgelegde ruimte(s) in gebruik te nemen.
 • Auto’s en motoren mogen alleen op de daartoe bestemde plaatsen worden gestald
 • Overnachten in de ruimte(s) is niet toegestaan, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen.
 • Het is niet toegestaan om zonder overleg met Prevenda grote bijeenkomsten of feesten te organiseren in de ruimte(s).
 • Huisdieren zijn niet toegestaan in de ruimte(s) tenzij afgesproken met Prevenda.
 • Het gebruik van drugs is niet toegestaan in de ruimte(s).
 • Beperk het energieverbruik door alleen verwarming en verlichting te gebruiken in de ruimte(s) als je daadwerkelijk aanwezig bent.
 • Help het pand veilig te houden door gebreken en storingen aan Prevenda door te geven, brandgangen en vluchtwegen vrij te houden van obstakels en tussendeuren te sluiten.
 • SCHADE-STORING: Indien er een schade of storing optreedt dan dien je dit direct te melden bij Prevenda. 
 • INBRAAK-PREVENTIE: In verband met inbraak en/of kraak dienen ramen en deuren op de begane grond te allen tijde gesloten te blijven. Bij inbraak dien je direct de politie in te schakelen (Nederland: 0900-8844 België: 101 ), neem daarna contact op met Prevenda.
 • We hechten waarde aan goede bereikbaarheid. Wil je daarom nummerwijzigingen of vakanties (langer dan één week) aan ons melden? Ook horen we het graag van jou als er binnen jouw bedrijf personeelswisselingen zijn.
 • Vraag zo snel mogelijk een internetaansluiting aan. Het duurt vaak een aantal weken voordat deze operationeel is.
 • In geval van zakelijke bruikleen- en serviceovereenkomsten wordt uitgegaan dat een werkruimte bestemd is voor maximaal 2 personen tenzij hier een schriftelijk uitzondering voor is gemaakt. 
 • Vergeet niet om een inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.
 • EINDOPLEVERING: Je dient persoonlijk het object bij de eindoplevering leeg en bezemschoon aan Prevenda op te leveren. Grofvuil dient door jou zelf weggebracht of afgevoerd te worden. Een door Prevenda geplaste portable douchecabine dient bij eindoplevering volledig schoon en ontkalkt te zijn. In alle gevallen geldt, dat wanneer dit niet is gebeurd, wij de borg inhouden.
 • INCASSO: Prevenda incasseert de bemiddelingsvergoeding automatisch van jouw rekening. Zorg echter dat je ook zelf de betalingen aan Prevenda bijhoudt. Indien Prevenda een termijn niet af heeft kunnen schrijven (door tijdelijk ontoereikend saldo) dan dien je dit bedrag zelf over te maken op de rekening van Prevenda (ovv uw adres). Betalingsachterstanden kunnen leiden tot opzegging van de bruikleenovereenkomst.
 • OPMERKINGEN-VRAGEN-KLACHTEN: Indien je vragen, opmerkingen of klachten hebt dan kan je deze kenbaar maken via e-mail : info@prevenda.eu

Wij wensen je veel plezier en succes in je nieuwe woon en/of werkruimte.

Met vriendelijke groet,
Prevenda