Legionella-asbest

Zorg ervoor dat regelmatig alle tappunten regelmatig doorlopen zodat legionella geen kans heeft.

Asbest

Tot 1994 werd in de bouw regelmatig asbest gebruikt. Tegenwoordig mag dat niet meer. Toen bekend werd dat asbest gezondheidsrisico's mee kan brengen is dit door de overheid verboden.  Wanneer het gebouw van voor 1994 gebouwd is, kan het zijn dat er asbest in het pand aanwezig is.

Asbest komt vaak voor in daken, gevels, schoorstenen, ventilatiekanalen, rioleringen en rond cv-ketels.

Prevenda beheert vaak oudere panden waarin Asbest is verwerkt. De basisregel is: niet schuren, zagen, breken of boren. Daardoor kunnen namelijk óók uit hechtgebonden asbest vezels vrijkomen. 

Woont of werkt u in een pand van Prevenda en stelt u beschadigingen vast, wilt u dat dan bij ons melden?