Permanent maken Crisis- en herstelwet

5 juli 2012

Gisterenavond is in de Tweede Kamer gedebatteerd over het wetsvoorstel om de Crisis- en hertelwet permanent te maken. Morgen wordt over het voorstel en de ingediende moties gestemd.

De NEPROM heeft door middel van een brief aan de kamerleden nogmaals aangedrongen op het permanent maken van deze wet. Enerzijds omdat wij de wet zien als een belangrijk middel voor goed en duurzaam herstel van ruimtelijke investeringen. Anderzijds ook omdat de Chw een relevante bepaling bevat (over tijdelijk herbestemmen) die belangrijk is in de uitvoering van het convenant aanpak Kantorenleegstand

Bron: Neprom