Meer dynamiek winkelvastgoed noodzakelijk

9 april 2012

De Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed Nederland (IVBN) stelt dat dynamiek in het winkelaanbod noodzakelijk is, aldus de organisatie in een dinsdag gepubliceerde brief waarin de visie op de markt van het winkelvastgoed uiteen is gezet.

Volgens de organisatie is die dynamiek noodzakelijk om diversiteit in winkelgebieden te behouden en zo consumenten te blijven trekken. Over deze visie wil IVBN onder meer in gesprek met de vertegenwoordiger van de ondernemers in de detailhandel, Detailhandel Nederland, en de landelijke politiek.

Dynamiek op de winkelmarkt is nodig volgens IVBN omdat de bestedingen en het consumentenvertrouwen afnemen door de economische problemen, maar ook door de vergrijzing, branchevervaging en schaalvergroting binnen de detailhandel. Daarnaast blijft de leegstand op B- en C-locaties verder toenemen.

Internetwinkelen is wat betreft IVBN ook een belangrijk aandachtspunt, omdat het huidige marktaandeel van 5% verder zal groeien en consumenten zich meer en meer zowel in de winkel als online orienteren, waardoor er een betere afstemming nodig is tussen beide kanalen.

Om de verhoogde dynamiek te bewerkstelligen is IVBN van mening dat er een 'consumentgericht locatiebeleid' nodig is.

"IVBN-leden willen daarbij meer zeggenschap over de winkelmix, om een aantrekkelijk en gevarieerd winkelgebied te kunnen realiseren en bepleit dan ook op een aantal punten aanpassing van de Nederlandse huurwetgeving, dat nu de dynamiek in de markt te zeer beperkt", aldus de organisatie in de brief.

"Het Nederlandse huurrecht kenmerkt zich door een hoge mate van bescherming van de individuele winkelier, waarbij echter geen onderscheid wordt gemaakt tussen grootschalige ketens of lokale ondernemers of tussen winkelcentra en individuele winkels. Het huurrecht belemmert daardoor vernieuwing van het winkellandschap. De verhuurder wil graag een optimale en vernieuwende winkelmix realiseren met daarin naast de bekende Nederlandse ketens, óók internationale en lokale formules.", voegt de organisatie toe.

Een ander punt in de brief is dat IVBN pleit voor behoud van de renovatiebepaling zoals deze nu in het huurrecht is opgenomen, omdat er een initiatiefwetsvoorstel ligt die renovatie van winkelcentra ernstig bemoeilijkt.

Daarnaast is de organisatie voorstander van "een duidelijk regionaal beleid waarin provincies en gemeenten duidelijke keuzes maken voor het versterken van bestaande winkellocaties." Binnen dit beleid moet volgens IVBN duidelijk zijn "welke toekomstige ontwikkelingen wel en niet zijn toegestaan, zodat alle marktpartijen doelgericht kunnen (blijven) investeren."

Wat betreft de leegstand op B- en C-locaties stelt IVBN dat de eigenaren van die locaties dit zelf op moeten lossen. Daarbij moet gedacht worden aan sanering van slechte meters door sloop, of aan het geven van een andere functie aan een locatie. Uitbreiding van locaties voor perifere en grootschalige detailhandel is wat IVBN betreft geen goed idee. "Fysieke uitbreidingen moeten zoveel mogelijk aansluiten aan het bestaande kernwinkelapparaat.", stelt de IVBN.

Zie ook artikel: Experimenteren met leegstaande winkels