Tijdelijk huren voor starters mogelijk

11 april 2014

Het kabinet is bezig aan een wetsvoorstel dat het mogelijk moet maken om tijdelijke huurcontracten op te stellen voor starters, jongeren en grote gezinnen.

Om de wachtlijsten en de doorstroming op de huurmarkt te verbeteren werkt minister Blok aan een tijdelijke huur contract voor deze categorieën. 

In Nederland zijn bijna alle contracten voor onbepaalde tijd. Uitzondering hierop zijn verhuurcontracten op basis van de leegstandwet. Het gevolg hiervan is dat mensen niet zomaar uit hun huis gezet mogen worden. Dit belemmert de doorstroming. 

Veelal staan starters jaren lang op wachtlijsten. 

Wanneer eindigen deze huur contracten:

  • zodra het inkomen boven een bepaald plafond uitgaat
  • voor jongeren als er een bepaalde leeftijd bereikt wordt
  • voor grote gezinnen als de kinderen het huis uitgaan en een kleinere woning ook voldoet

Op dit moment wordt onderzocht of er ook nog andere groepen huurders in aanmerking komen.