Thallo tekent intentieverklaring met Prevenda

11 december 2014

Prevenda is gespecialiseerd in leegstandsbeheer en leegstandsbeperking. De toenemende leegstand vereist een andere manier van handelen. Prevenda heeft dit op de markt gebracht onder de noemer Leegstandsbeheer 2.0. Prevenda probeert samen met de klant te kijken naar een duurzame structurele oplossing en handelen daarom meer in de visie als  Leegstandsbeperker.

Door de ervaring en know how van Thallo en Prevenda in samenwerking te bundelen ontstaat een krachtig concept ter
bestrijding van 2 belangrijke maatschappelijke problemen: leegstand en werkloosheid.

Thallo

Thallo is in 2012 opgericht met als doelstelling werkloze jongeren werkervaring te verschaffen. Thallo combineert op unieke wijze het bestrijden van jeugdwerkloosheid met het realiseren van maatschappelijke doelen. Thallo transformeert met maximale inzet van werkloze jongeren leegstaand vastgoed naar bijvoorbeeld sociale huurwoningen, studentenhuisvesting of zorgcomplexen en doet het onderhoud voor woningcorporaties.

Voor veel jongeren is het lastig om een passende baan te vinden die aansluit op hun opleiding en/of interesses. Veel werkgevers vragen mensen met specifieke werkervaring. Door aan onze projecten zoveel mogelijk werkloze jongeren te laten deelnemen, bestrijdt Thallo succesvol de hoge jeugdwerkloosheid. Bij onze voorgaande projecten hielpen we 50% van de deelnemers aan een baan.