Wonen in leegstaande winkelpanden

14 februari 2014

Het aantal leegstaande winkelpanden blijft gestaag groeien. Gemeenten weten vaak niet hoe deze ontwikkeling een halt toe moeten roepen.

Een intensieve samenwerking tussen overheden en marktpartijen is gewenst. De meeste gemeenten hebben geen plan voor de detailhandel.

De winkelleegstand komt niet alleen door de economische crisis, maar ook omdat er te veel winkels zijn. Er zullen dus winkelgebieden herontwikkeld moeten worden. Woningen zijn ideaal op dergelijke locaties. 

Bestemmingsplannen moeten in veel gevallen aangepast worden om deze winkels flexibeler in te zetten als woon eenheden.