Prevenda start met visueel pandbeheer leegstaande woningen en zakelijk vastgoed

14 september 2012

Naast het regulier pandbeheer door middel van (tijdelijke) bewoning is leegstandsbeheerder Prevenda uit Oss onlangs gestart met visueel pandbeheer. Indien (tijdelijke) bewoning niet mogelijk of niet gewenst is kan visueel pandbeheer ervoor zorgen dat het pand gedurende de leegstandsperiode in optimale conditie blijft.

“Stofraggen, vliegen op de vensterbank, stinkende riolering en overwoekerd onkruid maken woningen in de huidige markt praktisch onverkoopbaar. Voor veel vastgoedeigenaren of hypotheekverstrekkers is het daarnaast onmogelijk grip te houden op een landelijke woningportefeuille. Men dient allerlei technische vaklieden in dienst te hebben of de werkzaamheden uitbesteden maar in beide gevallen is het onmogelijk dit tegen lagere kosten uit te voeren”, zegt Angelo van Schaijk van Prevenda. “Ga maar eens een tuinman regelen voor een woning in Enschede of Haarlem, het pand schoonhouden en ook nog eens periodiek controleren. De capaciteit en organisatie is veelal niet beschikbaar en bovendien veel te kostbaar. Dan gebeurt er dus meestal niets en dat brengt uiteindelijk veel meer kosten met zich mee.”

Voor een zeer geringe maandelijkse bijdrage zorgt Prevenda, naast de periodieke pandcontrole, voor schoonmaken en houden opstallen, controle technische installaties, afsluiten waterleidingen in de winter, ramen wassen, tuinonderhoud en een 24 uurs nooddienst. Van Schaijk: “Op deze manier ben je verzekerd van de beste pandexposure bij leegstand, bijvoorbeeld gedurende een verkooptraject. Ook voor BOG faciliteren wij eigenaren met een specifiek op bedrijfsonroerend goed gericht pakket.”

Uiteraard kan Prevenda ook zorgdragen voor tijdelijke bewoners op basis van de leegstandswet of bruikleen (anti-kraak) overeenkomst al dan niet in combinatie met bovengenoemd pakket. Ook een vereenvoudigd pakket, bijvoorbeeld bij toekomstige sloop en /of herontwikkeling, behoort tot de mogelijkheden. Dit pakket omvat de 24u nooddienst, periodieke controle en afsluiten leidingen in de winter