Woningverhuurders kunnen per 1 juli 5% extra huurverhoging opleggen

17 februari 2012

Woningverhuurders die huurders hebben met een huishoudinkomen van meer dan €43.000 per jaar kunnen per 1 juli aanstaande de huur met 5% extra verhogen bovenop de wettelijke huurverhoging van 2,3%.

Minister Spies van Binnenlandse Zaken heeft de huurverhoging, welke per 1 juli a.s. kan worden doorgevoerd voor gereguleerde (sociale) huurwoningen, vastgesteld op 2,3%. De verhoging is gelijk aan de door het CBS vastgestelde inflatiecijfer over 2011. Daarnaast, anticipeert zij in de bekendmaking, op een extra huurverhoging van 5% per 1 juli 2012.

Het wordt u mogelijk gemaakt om als verhuurder bij een huishoudinkomen van uw huurder boven de € 43.000,- de huur met 5% extra te verhogen. Dus een mogelijke huurverhoging tot 7,3%. U moet dan echter wel een inkomensindicatie van de Belastingdienst meesturen.
In het regeerakkoord is bepaald dat de doorstroming op de huurmarkt moet worden bevorderd.

Om dit te kunnen bewerkstelligen, is in het regeerakkoord bepaald, dat er voor huurders van een gereguleerde huurwoning (sociaal), met een jaarlijks huishoudinkomen van meer dan € 43.000 euro, een jaarlijkse maximale huurstijging van 5%, bovenop de inflatie mag worden toegepast (inkomensafhankelijke huurverhoging).

Bron: Vastgoedjournaal