Verhuur koophuis wordt gemakkelijker

17 januari 2012

Huiseigenaren die hun oude huis niet kwijt kunnen en door de aankoop van een andere woning met dubbele lasten zitten, kunnen dat eerste huis in de toekomst gemakkelijker verhuren.

Minister Liesbeth Spies van Binnenlandse Zaken wil de procedures versoepelen, zo liet ze dinsdag weten. Ook gaat ze de makelaars via hun koepels informeren over de huidige mogelijkheden voor huiseigenaren om hun oude huis te verhuren, zo schreef ze eerder op de dag aan de Tweede Kamer.
In de Tweede Kamer gingen vorig jaar stemmen op om de tijdelijke verhuur van koopwoningen gemakkelijker te maken. De procedure voor het aanvragen van de verplichte verhuurvergunning voor te koop staande huizen bij de gemeenten wordt nu versoepeld, belooft Spies. De huizen moeten niet langer onder het Woningwaarderingsstelsel ('puntenstelsel') vallen. Zo vervalt de verplichting voor gemeenten om voor de te verhuren woning een maximale huurprijs vast te stellen. Ook mogen gemeenten bij het verlenen van de vergunning geen extra voorwaarden stellen.

Spies gaat tevens met het ministerie van Financiën en de banken, die als hypotheekverstrekker toestemming moeten geven voor tijdelijke verhuur, kijken hoe eventuele knelpunten kunnen worden opgelost. Met minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) gaat minister Spies dan ook nog de regels voor tijdelijke verhuur bij de ombouw van kantoorpanden naar huurwoningen tegen het licht houden.
De maximale periode voor tijdelijke verhuur van huurhuizen die gesloopt of gerenoveerd zouden moeten worden, gaat van 5 naar 7 jaar. Ook kan er vaker dan een keer een vergunning voor tijdelijke verhuur van deze panden worden afgegeven.

De verhuiskostenvergoeding ten slotte, waartoe verhuurders soms verplicht worden, zou bij het beëindigen van de tijdelijke bewoning achterwege moeten blijven. De huurder weet immers dat de huur maar tijdelijk is.

Bron: Telegraaf