Meldpunt leegstand in Stad Gent

31 maart 2012

Vanaf vrijdag 30 maart 2012 heeft de Stad Gent een meldpunt Leegstand waar Gentenaars leegstaande en verwaarloosde woningen of gebouwen kunnen melden.

De Dienst Administratie, Afdeling bouw- en woontoezicht, beheert de inventaris van leegstaande woningen/gebouwen, verwaarloosde woningen/gebouwen en ongeschikt/onbewoonbaar verklaarde woningen op het grondgebied van Gent. De inventarisatie gebeurt door de dienst zelf.

Een woning wordt beschouwd als leegstaand, als die woning meer dan 12 maanden leegstaat. Ze komt dan in aanmerking voor inventarisatie.
Een gebouw (zonder woonfunctie) wordt beschouwd als leegstaand, wanneer de helft van de oppervlakte sedert meer dan 12 maanden niet effectief wordt gebruikt.

De vaststelling gebeurt vanop de openbare weg: er wordt een beschrijvend verslag en een fotoreportage gemaakt.

Een woning of gebouw is verwaarloosd wanneer het ernstige en storende gebreken vertoont aan de buitenkant. Verwaarlozing impliceert een aantal gebreken zoals: dichtgetimmerde ramen, gebroken/ontbrekend glas van ramen, rottend/afbladderend schrijnwerk, gaten in het dak, losliggende dakpannen, doorbuiging van het dak, lekkende dakgoten/kapotte regenpijpen, scheuren in de muren.

De vaststelling gebeurt eveneens vanop de openbare weg: er wordt een fotoreportage en een technisch verslag met strafpunten opgemaakt.

De eigenaar van een geïnventariseerd pand moet belasting betalen.

Bron: Gent

Prevenda heeft echter een meldpunt voor leegstand in geheel België en Nederland. 

MELDPUNT LEEGSTAND - PREVENDA