Brandveiligheid en brandpreventieregels

Deze regels zijn van toepassing voor iedereen die tijdelijk in het object verblijft. Ook zijn deze regels van toepassing voor iedereen die op bezoek komt bij een tijdelijke bewoner/gebruiker/bezetter van het object.

 • Rook nooit in bed, dit is de meest voorkomende oorzaak van brand
 • Iedereen dient op de hoogte te zijn van de vluchtwegen in het object
 • Het is belangrijk dat de vluchtwegen die er zijn niet worden geblokkeerd door bv kasten, fietsen etc.
 • Denk je een gaslucht te ruiken waarschuw dan direct Prevenda en kijk uit met elektriciteit en vuur. Een klein vonkje van bijvoorbeeld de telefoon, is al voldoende om een explosie te veroorzaken
 • Gebruik geen spuitbussen in de buurt van vuur of een andere warmtebron
 • Gas- en elktriciteitsleidingen mogen niet worden gebruikt om "dingen"op te hangen
 • Zorg altijd voor voldoende afstand tussen kooktoestellen en brandbare materialen
 • Gebruik geen ondeugdelijke elektrische apparaten
 • Zet de TV uit als je deze niet gebruikt, laat hem dus niet in de stand-by stand staan
 • Bij brand: sluit, nadat de brandweer en Prevenda zijn gebeld en je de medebewoners hebt gewaarschuwd, ramen en deuren om uitbreiding van de brand te voorkomen. Immers hoe minder trek, hoe trager de brand zich zal verspreiden
 • Lat elektrische apparaten tijdens gebruik nooit onbeheerd achter
 • Het branden van kaarsen is niet toegestaan in het object. 
 • Trek bij onweer altijd de stekker uit je TV, computer en audioapparatuur. 
 • Leg geen snoeren onder het tapijt
 • Hang de rookmelder direct op in uw woning
 • Let op om met stekkerdozen meer apparaten op 1 stopcontact aan te sluiten, indien er een haspel gebruikt wordt rol deze dan helemaal af
 • Maak een vluchtplan en oefen deze regelmatig met uw huisgenoten
 • Maak regelmatig het filter van uw afzuigkap schoon
 • Maak de stoffilter en de luchtafvoerslang van uw wasdroger regelmatig schoon

Zie ook de huisregels voor het complete huisreglement