Privacy informatie

Verzamelde gegevens


Als u zich aanmeldt voor deze website of meer informatie wenst wordt u gevraagd naam, adres-, bank- en betaalgegevens te verstrekken. Deze gegevens gebrubiken wij voor de volgende doeleinden.


  • 1. Het verlenen en factureren van onze diensten; 
  • 2. Afhandeling van uw bestelling en informeren over het verloop daarvan; 
  • 3. Informeren over producten en diensten van onszelf en van anderen; 
  • 4. Verstrekking van gegevens aan derden op bais van wettelijke verplichtingen. 

Daarnaast vragen wij u om gegevens over uw werk, functie, leeftijd en interesses. Deze gegevens geruiken wij om een beter beeld te krijgen van onze klanten en om deze dienstverlening en website te ontwikkelen en aan te passen aan uw persoonlijke voorkeuren. Ten slotte leggen wij informatie vast (onder andere het gebruikte IP-adres) met het oog op het samenstellen van statistieken, alsmede voor de beveiliging van onze website.

Cookies 

Op onze website maken wij gebruik van cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Cookies worden gebruikt in het bestelproces om informatie over uw bestellingen op te slaan. Ook wordt daarin informatie opgeslagen om een volgend bezoek aan onze website te vergemakkelijken. Deze informatie bevat geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens zoals eventueel vertrekte creditcardgegevens. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website of dat u geen toegang heeft tot onderdelen van onze website.

Overdracht onderneming 

Bij de verdere groei en ontwikkeling van PREVENDA BVBA., kan het voorkomen dat een of meer onderdelen of activa van de onderneming worden overgedragen aan een derde. In dat geval zullen ook de gegevens van onze klanten worden overgedragen.

Wijzigingen en vragen


Deze privacy informatie kan worden gewijzigd. Als u vragen heeft over deze privacy verklaring of ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen.