De kracht van de gemeente bij herbestemmen

7 februari 2012

De spilfunctie die gemeenten hebben bij een herbestemmingstraject komt in de praktijk vaak nog onvoldoende van de grond.

Ingenieursbureau Search en kennisplatform SBR slaan de handen ineen en organiseren de cursus ‘De kracht van de gemeente bij herbestemmen’. Het Nationaal Programma Herbestemming ondersteunt dit initiatief. Deze cursus leert hoe gemeenten hun rol met succes kunnen invullen. Gemeenten worstelen namelijk met hun dubbelrol: ze zijn verantwoordelijk voor de ruimtelijke ordening, maar kampen ook met teruglopende inkomsten van grondexploitatie. De cursus vindt op 5 april plaats in Heeswijk, op 10 mei in Amsterdam en op 14 juni in Rotterdam. Aanleiding is het verschijnen van het boek ‘Duurzaam herbestemmen kàn’ van Anne-Marie Rakhorst.

Op dit moment staat er binnen Nederland ongeveer 8 miljoen vierkante meter kantoorruimte leeg en ongeveer 6% van de winkelpanden zijn opgegeven voor verhuur of verkoop. Transformatie van kantoren gaat niet vanzelf. Maar duurzaam herbestemmen is een kansrijke optie.

WAAROM MEEDOEN?

Gemeenten kunnen met deze cursus volgens de organisatoren veel winst boeken want herbestemmingsprojecten leveren vaak een zeer positieve bijdrage aan de beleving van een regio of gemeente. Bovendien zorgt het terugdringen van de leegstand zorgt voor verbetering van de vastgoedwaarde. Hiermee wordt een gemeente aantrekkelijker als vestigingsplaats. Als men herbestemt hoeft er bovendien minder grond beschikbaar te worden gesteld voor bouw en wordt de CO2 uitstoot flink teruggeschroefd.

Leden van de LinkedIn groep Herbestemmen van leegstaand vastgoed krijgen 10% korting van de organisatie.

Bron: SBR