Brussel op oorlogspad in strijd om de leegstand

16 juni 2012

Vastgoed eigenaren in het Brussels Gewest die hun woning meer dan een jaar leeg laten staan riskeren een forse gewestelijke boete van 500 euro per m² gevel per jaar/ 

De boetes kunnen verder verhoogd worden al naar gelang het aantal verdiepingen dat leeg staat en het aantal jaren dat een pand leegstaat. De gewestelijke boete bedraagt zo meer dan het dubbele van de leegstandsbelasting in de Brusselse gemeenten, die oploopt tot 200 à 300 euro.

Anders dan met de gemeentelijke taks is het bovendien minder waarschijnlijk dat de boete een dode letter blijft. Er zijn in Brussel vijf medewerkers aangesteld om panden te controleren, deze te beboeten en de tax te innen. Ook wordt samen met de eigenaren gekeken naar een oplossing van de leegstand.

Explosie

De hoofdstad is vandaag een van de snelst groeiende steden in Europa. De totale bevolking zou stijgen van 1,1 miljoen naar 1,5 miljoen in 2060. De toename van het aantal woningen in Brussel volgt al lang niet meer die demografische explosie, die vooral het gevolg is van immigratie.

Volgens sommige experts is een aangroei van 7.000 woningen per jaar nodig. En dat terwijl Brussel vandaag nauwelijks 2.500 extra woningen per jaar bouwt. Het tekort wordt daardoor ieder jaar schrijnender. De Brusselse regering wil de leegstand dan ook beperken. Naar schatting staan er op dit moment in de 19 Brusselse gemeenten rond de 20.000 woningen leeg.