Kloosters geschikt voor starters

17 januari 2012

Leegkomende kloosters zijn prima te verbouwen tot betaalbare starterswoningen, zelfs als ze in het buitengbied liggen. Er zijn voldoende jonge mensen die een enigszins afgelegen huis of appartement willen kopen.

Dat zegt directeur C.Pijnenburg van Cornelis Huygens Projectontwikkeling. Dit bedrijf verbouwt momenteel in Esch het voormalige zustersklooster Sancta Monica tot 44 starterswoningen. Over dit bijna voltooide project heeft het Brabants Dagblad een website gemaakt die 17 januari online gaat.

Pijnenburg wijst er op dat de grondprijs bij een klooster-aankoop verhoudingsgewijs goedkoop is. Dat weegt nog op tegen de complexe en tijdrovende procedures die vervolgens doorlopen moeten worden alvorens te kunnen verbouwen.

De speciale site van het Brabants Dagblad gaat in op de historie van Sancta Monica en de verbouwing. Maar aan bod komen ook de verwachtingen van zowel de toekomstige bewoners als enkele inwoners van het bijna 2200 zielen tellende Esch. De site is gemaakt door Nero, de redactie waarop studenten journalistiek en ict samen met ervaren dagbladjournalisten werken aan moderne publicatievormen.

Bron: Brabants Dagblad