PREVENDA: OFFICIEEL ERKEND LEEGSTANDBEHEERDER VOOR SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJEN IN BELGIË

19 oktober 2020

Onlangs heeft de Vlaamse Regering, Prevenda, officieel erkend als beheerder van sociale huurwoningen die leegstaan in afwachting van renovatie of sloop (artikel 55bis, 3° KSH) en daar zijn we maar wát trots op!

Tot nu toe konden leegstaande woningen enkel verhuurd worden door een lokaal bestuur of welzijnsorganisatie. Met deze erkenning biedt de Vlaamse Regering de sociale verhuurders een extra mogelijkheid om hun leegstaand patrimonium, via een tijdelijke bestemming, toch nog een functie te geven.

De erkenning heeft een looptijd van vier jaar waarbinnen verschillende samenwerkingsverbanden kunnen worden aangegaan. Na afloop kan een nieuwe erkenning volgen.

Doordat er meer renovatiemiddelen ter beschikking staan, worden ook steeds meer sociale woningen gerenoveerd. Sociale woningen kunnen pas gerenoveerd worden, nadat de bewoners ergens anders zijn gehuisvest. Doordat dit vaak gefaseerd gebeurt, ziet men dat woningen vaak jarenlang leegstaan. Om de negatieve effecten van deze leegstand te minimaliseren, kan een sociale verhuurder daarom nu in afwachting van de renovatie- of sloopwerken, deze woningen tijdelijk laten verhuren buiten het sociaal huurstelsel om.

Goed te weten is dat alleen de Vlaamse Regering bepaalt welke organisaties een erkenning krijgen. In dit kader erkent de Vlaamse Regering dus nu Prevenda als gerenommeerde partij die woningen tijdelijk én snel kan verhuren.

Waarbij o.a.:

  • Prevenda alleen woningen aanbiedt met een conformiteitsattest
  • Huurprijs voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel 55ter, Per vandaag heeft Vlaamse Regering Prevenda erkend als een organisatie als vermeld in artikel 91, paragraaf 1, tweede lid 3, paragraaf 2 van besluit
  • Gelijke kansen- en gelijkebehandelingsbeleid, onder door Prevenda gestelde voorwaarden

Ondertussen werkt Prevenda met succes voor verschillende sociale huisvesters en zorgt ervoor dat de woningen en appartementen in goede conditie blijven, terwijl de bezetters de mogelijkheid krijgen op een financieel leefbare manier hun leven te leiden. Met als resultaat een win-win situatie voor alle partijen.

Bent u een sociale huisvestingsmaatschappij en wilt u weten wat wij voor u en uw portefeuille kunnen betekenen? Dan kunt u altijd bij ons terecht voor meer informatie en geven wij u graag een passend advies!