Geharmoniseerde tarieven moeten 'afvaltoerisme' aanpakken

20 januari 2012

Vanaf 2013 komen er geharmoniseerde gemeentelijke tarieven voor huisvuilophaling in Vlaanderen. Er komen minimum- en maximumtarieven waar gemeenten zich aan moeten houden. Bedoeling is om zogenaamd afvaltoerisme te ontmoedigen.

Dat is één van de maatregelen in het nieuwe Vlaams Reglement voor het duurzaam beheer van Materialenkringlopen en Afvalstoffen (VLAREMA) dat de Vlaamse regering heeft goedgekeurd op voorstel van minister van Leefmilieu Joke Schauvliege.

Gemeenten hanteren in Vlaanderen uiteenlopende systemen en tarieven voor huisvuilophaling. Sommige gemeenten hanteren bijvoorbeeld een systeem waarbij inwoners per kilogram afval betalen terwijl andere gemeenten opteren voor een tarifering via huisvuilzakken.

Minimum- en maximumtarieven
In de praktijk leidt dat her en der tot "afvaltoerisme". Om dat fenomeen te ontmoedigen, wil minister Schauvliege komen tot meer gelijkgeschakelde tarieven. Zo wil ze de gemeentelijke tarieven harmoniseren door minimum- en maximumtarieven voor huisvuil in te voeren.

"Er komt een bepaalde vork voor de tarieven van huisvuil. Op termijn is het de bedoeling ook minimum- en maximumtarieven in te voeren voor andere afvalfracties en voor containerparken", legt woordvoerster Brigitte Borgmans uit.

Jan Verheyen, woordvoerder van afvalstoffenmaatschappij OVAM, verduidelijkt dat het minimumtarief voor huis-aan-huisophaling wordt vastgelegd op 0,1 euro per kilogram en het maximumtarief op 0,3 euro per kilogram.

Prijs 60 liter-zak
Daar waar gewerkt wordt met tarifering via de huisvuilzakken zal een zak van 60 liter minstens 0,75 euro en maximum 2,25 euro mogen kosten. Voor grof vuil zal een minimumtarief van 0,05 euro per kilogram gelden en een maximum van 0,6 euro per kilogram.

"Bedoeling is ook dat die minimum- en maximumtarieven in de toekomst naar mekaar gaan toegroeien", aldus Verheyen.

De VLAREMA-regelgeving treedt in werking op 1 juni 2012, maar voor de harmonisering van de afvaltarieven is sprake van een invoering in 2013. Dat moet de gemeenten de kans geven om rekening te houden met de nieuwe regels bij het opstellen de begroting voor 2013. (belga/mvdb)

Bron: HLN