Meerwaarde

Prevenda onderscheidt zich door alle aspecten van leegstaand vastgoed mee te nemen. 

Wij realiseren ons dat leegstand voor u soms een noodzakelijk kwaad is, maar dat het altijd zo kort mogelijk moet duren.

Wij kijken daarom actief met u mee uw leegstand zo snel mogelijk om te buigen naar verhuurd of verkocht. De term leegstandsbeperker is dan ook van ook van toepassing op ons.

Dat kan door actief met u mee toe zoeken naar een huurder of naar een koper, maar het kan ook dat wij een partner zijn in het begeleiden naar een nieuwe herbestemming van uw object. Dit doen we onder de noemer van actief leegstandbeheer.

Ten alle tijden zullen wij ons inzetten voor een maximaal financieel rendement van uw vastgoed.