Facebook actievoorwaarden 

Apple iPad Mini of iWatch

Wanneer u een pand aandraagt, dat door Prevenda in leegstandbeheer wordt genomen, dan ontvangt u GRATIS een Apple iPad of een iWatch.

VOORWAARDEN:

 • U meldt een pand via Facebook, liked het bericht en deelt de actie. Indien Prevenda BVBA, of aan Prevenda B.V. (hierna: Prevenda) het pand in beheer krijgt, ontvangt de tipgever van het pand (hierna: Deelnemer) 1 gratis iPad of 1 gratis iWatch (hierna: Actie)
 • Per deelnemer zit geen limiet aan het aantal aan te tippen panden. Iedere deelnemer cq. organisatie ontvangt maximaal 1 iPad of iWatch
 • Medewerkers van Prevenda zijn uitgesloten van deelname aan de Actie
 • De Actie geldt alleen indien niet wordt afgeweken van de standaard overeenkomsten van Prevenda, bij maatwerk oplossingen wordt de actie in overleg voortgezet dan wel aangepast passend bij de overeenkomst
 • Actie loopt vanaf 13-01-2016 tot 31-12-2016 (hierna: Actieperiode)
 • De cadeau’s die worden weggegeven tijdens de Actieperiode kunnen door Prevenda gewijzigd worden (hierna: Cadeau)
 • Cadeau’s kunnen niet ingewisseld worden voor geld, ook kunnen cadeau’s niet geruild worden
 • Aan de getoonde afbeeldingen kunnen geen rechten worden ontleent, afbeelding kan afwijken van het bedoelde Cadeau
 • Prevenda behoudt zich het recht voor om de Actie eenzijdig te wijzigen of te beëindigen
 • In geval van wijziging of beëindiging van de Actie zal hiervan mededeling worden gedaan op www.prevenda.eu
 • Deelnemers die aantoonbaar misbruik maken van de Actie kunnen van deelname worden uitgesloten
 • De Actie is uitsluitend geldig voor getipte panden binnen België en Nederland
 • Op deze Actie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
 • Prevenda is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten
 • In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Prevenda
 • Door deelname aan de actie verklaart de Deelnemer akkoord te gaan met de bovenstaande Actievoorwaarden die ook te vinden zijn op www.prevenda.eu

Datum: 14-01-2016

Versie: Prevenda-FB actie: versie 16-01